Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Vimmerby återigen en av landets tryggaste kommuner

Under hösten genomförde polisen i region Syd tillsammans med kommunerna årets Trygghetsundersökning. Resultatet visar att Vimmerby är en av regionens och därmed en av landets tryggaste kommuner.

Varje år genomför polisen i region Syd tillsammans med kommunerna en trygghetsundersökning. I Vimmerby går enkäten ut till 600 medborgare från 16 år och uppåt.

- Svarsfrekvensen är hög och därmed får vi siffror, framför allt sett över tid, som vi kan använda i planeringen av vårt brottsförebyggande arbete, säger Anders Degerman samordnare för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Trygghetsundersökningen visar att utsattheten för brott ligger stabilt strax under 80% och att bedrägeri, stöld och skadegörelse är de vanligaste brotten.

- Här anger människor själva om de varit utsatta för brott vilket är en annan sak än anmälda brott som ligger runt 30%, säger kommunpolis Håkan Karlsson.

Trygghetsundersökningens resultat bekräftas av resultatet i NTU (Nationella trygghetsundersökningen) som sedan 2018 visar en minskad utsatthet för brott vilket i sin tur visar att detta inte är en effekt av pandemin.

Människor i Vimmerby känner sig också tryggare än tidigare. Andelen som anger att de känner sig trygga ensamma ute sen kväll har ökat och är nu uppe på 71% (63% 2020) och de som känner sig otrygga ute ensamma sen kväll har minskat till 16% (21% 2020).

Det som sticker ut något i undersökningen är andelen som svarar att bilar kör för fort.

- Detta är ett problem vi är medvetna om, säger Anders och Håkan. Det är förmodligen så att de som svarar tänker på “den allmänna trafiken” där hastigheten är hög på vissa gator och i en del av våra tätorter, men också på de motorburna ungdomar som kör främst kvällar och helger. Detta är något vi jobbar med och en fråga som kommer att prioriteras.

Svaren skiljer sig något mellan Vimmerby stad och övriga kommunen där människor boende på landsbygden känner sig ännu mer trygga än boende i Vimmerby stad.