Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Många fallolyckor kan förhindras!

Fall är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, flest inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Alla kan falla, men risken ökar med stigande ålder. 

Ett fall kan orsaka allvarliga konsekvenser

Konsekvenserna av en fallolycka kan vara allvarliga och påverka personens livskvalitet. Till exempel en höftledsfraktur leder till många vårddygn och kan medföra en lång och besvärlig rehabilitering. Andra vanliga skador till följd av fall är skallskador och frakturer på till exempel ryggkotor, överarmar och handleder. Även fall utan kroppsskada kan livskvaliteten försämras eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen.

Risken ökar med stigande ålder

Alla kan falla, men risken ökar med stigande ålder. Det beror bland annat på att vi får svagare muskler, ett skörare skelett, försämrad balans och gångförmåga, nedsatt syn eller har sjukdomar. Andra faktorer som kan öka risken för fall är vissa läkemedel, undernäring eller faktorer i miljön som dålig belysning, lösa mattor eller hala golv.

De flesta som faller gör det hemma i bostaden. Det är vanligare att kvinnor skadar sig, eftersom benskörhet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Så här kan du själv kan minimera risken för att falla

Det mest effektiva är att äta näringsriktig och god mat och att träna styrka och balans. Se också över ditt medicinintag tillsammans med en läkare. Ett annat tips är att göra din hemmiljö säkrare.

Tips för att förhindra fallolyckor - broschyr Pdf, 11 MB.

Praktiska tips för att förhindra fallolyckor - checklista Pdf, 67 kB.

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner?

Balans och styrketräningsprogram för att minska risken för fall Pdf, 2 MB.