Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skolavslutnings- och studentkväll

Skolavslutning och student innebär för många glädje och härliga minnen men den innebär också en ökad risk för unga att dricka alkohol och använda tobak för första gången. I en nationell undersökning uppger så många som 50 procent av blivande studenter att de kommer att festa oavsett vad rekommendationerna kring Corona säger. Du som vårdnadshavare eller annan vuxen är viktig och kan göra skillnad!

Prata med ditt barn och var restriktiv

Det finns ett starkt stöd i forskningen när det kommer till ungas drickande att du som vårdnadshavare spelar stor roll. En bra relation med din tonåring är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot ungdomsdrickande tillsammans med ett restriktivt förhållningssätt och att inte bjuda på alkohol. Genom att prata med din tonåring om alkohol kan du tydliggöra din inställning kring ungas drickande och samtidigt också visa att du bryr dig om din tonåring. Att också lyssna på din tonårings tankar och funderingar är minst lika viktigt och att stötta hen i att säga nej. Läs mer om allt detta i tonårsparlören som finns länkad längre ner.

Du gör ett bra jobb!

I takt med att alkoholdrickandet bland unga minskat har också fler vårdnadshavare blivit mer restriktiva kring alkohol bland unga. Det betyder att du som vårdnadshavare gör ett bra jobb! Givetvis finns det andra saker som påverkar ungas drickande men flera bra insatser är det som tillsammans kan minska drickandet bland unga och din insats är en av de viktigaste.

Ungdomsfester och Corona-rekommendationer

Ännu råder rekommendationer för att minska smittspridningen av Corona. Som vårdnadshavare är det ditt ansvar att stötta och påminna din tonåring om de rekommendationer som fortfarande gäller. När du pratar med ditt barn om alkohol, prata även om ungdomsfester och vilka rekommendationer som gäller. Fråga hur hen ser på det och berätta även hur du ser på det.

Tobak, nikotinprodukter och andra droger

För tobak, nikotinprodukter och andra droger gäller samma sak som vid alkohol, nämligen att prata med ditt barn, vara restriktiv etc. Det finns en myt om att unga använder narkotika istället för att dricka alkohol och att det är därför alkoholdrickandet bland unga minskat. Det finns inget stöd i forskningen kring detta samband men forskningen visar att de som använder narkotika använder mer narkotika än tidigare. Det förebyggande arbetet i Vimmerby kommun har störst fokus på att förebygga alkohol, tobak och nikotinprodukter bland unga. Alkohol, tobak och nikotinprodukter är inkörsportar till användning av narkotika, om vi minskar användning av dessa minskar vi också användning av narkotika.

Har du ingen tonåring hemma?

Du har kanske ingen tonåring hemma men du kanske ändå möter tonåringar som exempelvis barnbarn, småsyskon, kollega eller granne. Då kan även du göra skillnad genom att ställa dig bakom en nolltolerans kring ungas alkoholdrickande och tobaksanvändning. Du kan också bidra med din vuxennärvaro genom att ta en promenad på skolavslutnings- och studentkvällen den 11 juni.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa en trygg uppväxt för barn och unga i Vimmerby kommun.