Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimarhaga C är har fått stjärnmärkning

Här är ett stolt gäng som vidareutbildat sig för att i ännu högre grad ge de personer med demenssjukdom de möter i vardagen omsorg och vård utifrån varje persons behov. Enheten Vimarhaga C har fått diplom som visar att det är en stjärnmärkt arbetsplats.

Vad innebär det att Vimarhaga C är stjärnmärkt?

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum som vänder sig till vård- och omsorgsboenden dagverksamheter, hemtjänst- och enheter med biståndshandläggare. Målet med utbildningen är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Varje person med demenssjukdom som medarbetarna möter ska ha ett så gott välbefinnande som möjligt och ska stå i centrum och bemötas som den unika personen denne är bakom sin sjukdom, sina symptom och sitt beteende.

Utbildningen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig med en webbutbildning från Svenskt Demenscentrum och en hemuppgift.

När minst 80 procent av medarbetarna genomfört utbildningsstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån detta blir arbetsplatsen stjärnmärkt.

Medarbetarna på Vimarhaga C, som är en av enheterna på vård- och omsorgsboendet Vimarhaga, började utbildningen som krävs för att bli stjärnmärkt i april 2019.

Stjärnmärkningen gäller för åren 2020 och 2021 och omprövas sedan.

Fler enheter i Vimmerby utbildar sig för att bli stjärnmärka arbetsplatser

Vimarhaga C är först ut med stjärnmärkning men fler arbetsplatser är på gång med utbildningen för att bli stjärnmärkta.

Vimmerby kommun har en certifierad utbildare, Ewa Will, som leder kommunens utbildningar.