Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Räddningstjänsten Vimmerby på Facebook

Nu finns Räddningstjänsten Vimmerby representerade på Facebook. Syftet är att skapa en kanal för snabb och enkel spridning av information till allmänheten. Informationen som publiceras ska spegla hela verksamhetens område.

Räddningstjänsten är den kommunala verksamhet som har ansvaret för samordningen av kommunens räddningstjänst, säkerhets- och krisberedskapsarbete.

Via Facebook vill man nu informera om räddningstjänstens verksamhet och skapa dialog med medborgare, besökare och andra aktörer för att tillsammans öka säkerheten och tryggheten i Vimmerby kommun.

- Facebook ska för oss utgöra en av många kanaler där vi kan informera och utbilda människor för att på så sätt bidra till att minska antalet omkomna och skadade i bränder och andra olyckor, samt att minska skadeverkningar på egendom och miljö, säger Joakim Jansson som är Räddnings- och säkerhetschef i kommunen.