Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

De är kommunens ungdomsambassadörer

Tea Dahlenfors och Melda Kaya är kommunens nya ungdomsambassadörer. Tanken är att de ska fungera som en länk mellan politikerna och kommunens unga.
– Det är kul att se hur vi faktiskt kan vara med och påverka, säger Tea Dahlenfors.

Sedan i höstas jobbar Tea Dahlenfors och Melda Kaya, som båda går första året på Vimmerby gymnasium, extra som ungdomsambassadörer i kommunen. De arbetar fyra timmar i veckan med olika projekt som syftar till att öka ungdomsinflytandet och dialogen mellan ungdomar och politiker. Hittills har de bland annat startat ett instagramkonto för unga och planerat enkätundersökningar för att få reda på vad ungdomar tycker i olika frågor.

– Vi ska vara ungdomarnas röst i Vimmerby kommun, något jag tycker känns väldigt kul. Tanken är att låta ungdomar få ett större inflytande över politik och samhälle. Att fråga vad de tycker i stället för att bestämma saker över huvudet på dem, säger Tea.

I rollen som ungdomsambassadörer träffar Tea och Melda skolungdomar, men också tjänstepersoner och politiker.

– Jag tänkte att det skulle kännas läskigt att träffa politiker och andra viktiga personer, men de har visat sig vara vanliga personer som är lätta att diskutera med, säger Melda.

– Det känns kul att se att vi kan vara med och påverka. Man tar hänsyn till våra tankar och idéer, mer än vad jag trodde när jag först sökte jobbet, säger Tea.

Jacob Käll, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att beslutet att satsa på ungdomsambassadörer togs förra året.

– Deras grunduppdrag är är att öka möjligheten till delaktighet och inflytande för kommunens ungdomar. Genom ambassadörerna kan vi få in synpunkter, men också ge unga kunskap kring hur de kan ha kontakt med oss i politiken, säger han.

Utformningen av uppdraget sker i samarbete med ambassadörerna själva. Om satsningen slår väl ut är målet att den ska bli permanent.

– Det här året försöker vi hitta en bra struktur och form för satsningen. Tanken är att nya ungdomar sedan ska anställas varje läsår.

Ungdomsambassadörer tillsammans med politiker