Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Uppdaterad grafisk profil för Vimmerby kommun

Den 23 januari fastställde kommunfullmäktige en uppdaterad grafisk profil för Vimmerby kommun. Den innehåller bland annat nya färger, typsnitt och mallar för kommunikationsmaterial.

Den tidigare grafiska profilen, som funnits sedan 2014, saknade riktlinjer inom många områden och behövde förnyas för att klara de krav som ställs på kommunikationen i en modern organisation.

Med den uppdaterade grafiska profilen blir Vimmerby kommun tydligare som avsändare. Den ger dig som medborgare en enhetlig bild av kommunen och hjälper dig att förstå vilka verksamheter som är våra.

– Det känns både roligt och viktigt att vi nu får en mer omfattande och modern grafisk profil som förmedlar de värden Vimmerby kommun står för. Uppdateringen förnyar inte bara vårt visuella formspråk, utan ger också bättre förutsättningar att gradvis utveckla och förbättra kommunens webb och intranät. Syftet är att skapa en funktionell, harmonisk helhet för såväl medborgaren som för den anställde, säger Simon Roth, kommunikationschef.

Den uppdaterade grafiska profilen är framtagen helt i egen regi, på kommunens administrativa avdelning, och innefattar bland annat nya färger, typsnitt, mallar för kommunikationsmaterial och grafiska symboler.

Den grafiska profilen kommer att implementeras successivt under våren och synas i bland annat trycksaker, annonser och sociala medier.

Parallellt med detta pågår också ett omfattande arbete med att förbättra kommunens webbplats och intranät.