Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Val av kommunfullmäktiges presidium

Partierna har nominerat och därefter fattat beslut om tillsättning av kommunfullmäktiges presidium i Vimmerby kommun.

Kommunfullmäktige har i enlighet med inkomna nomineringar valt följande ledamöter till fullmäktiges presidium för perioden 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026:

Leif Larsson (C) som ordförande
Lennart Nygren (S) som förste vice ordförande
Jan R Andersson (M) som andre vice ordförande