Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Så ska kommunen spara el

Eluttag

Med anledning av rådande energikris, höga elpriser och risk för effektbrist kommande vinter, har kommunstyrelsens arbetsutskott i Vimmerby fattat beslut om åtgärder för att spara el. Här hittar du information om kommunens åtgärder, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Varför ska vi spara el?
Energikrisen i Europa och kriget i Ukraina har medfört konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi som mest behöver det. För att förbättra situationen behöver vi tillsammans hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Dämpa elkostnaderna
För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Minska risken för elbrist i vinter
När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Genom att agera redan nu skapar vi så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Visa solidaritet
Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Åtgärder i kommunens förvaltningar och bolag:

 • Alla kommunala verksamheter utför generell översyn av elanvändning samt vidtar nödvändiga justeringar
 • Alla kommunala verksamheter begränsar sin användning av icke nödvändig belysning / elartiklar.
  t ex adventsljusstakar, mysbelysning, element.
 • Elbilar ska i största möjliga mån laddas efter kontorstid.
 • Se över styrningen av ljuskällor i kommunala fastigheter. Släckt efter kontorstid
 • Justera ner ventilationsintervallerna i kommunala fastigheter.
 • Kallställa utvalda utrymmen (framför allt lagerlokaler).
 • Omgående påbörja utbyte av fönsterglas på AL-skolan till energiglas.
 • Informera alla externa hyresvärdar där kommunen är hyresgäst om kommunens inriktning.
 • Installera utrustning för aktiveringsbara elljusspår.
 • Trafikbelysning, justera större leder (biltrafik), där det är tekniskt möjligt, till att var fjärde armatur lyser nattetid istället för varannan. Full belysning, skymningsläge till 24:00, sedan delvis släckt 24:00-06:00.