Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Landshövdningen på turné – Vimmerby först ut

Landshövdingen och medarbetare från Länsstyrelsen och Vimmerby kommun framför Stadshuset i Vimmerby

Under onsdagen besökte landshövding Peter Sandwall och ett antal medarbetare från Länsstyrelsen Vimmerby kommun. Frågor som diskuterades var bland annat grön omställning, vattenförsörjning och civilt försvar/krisberedskap.

För att stärka samverkan mellan Länsstyrelsen och länets tolv kommuner besöker landshövding Peter Sandwall under hösten samtliga kommuner i Kalmar län. Först ut av alla kommuner var Vimmerby, där ett möte genomfördes under onsdagen. Från kommunens sida deltog bland annat kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll och kommundirektör Carolina Leijonram. Frågor i fokus var grön omställning, vattenförsörjning, civilt försvar och krisberedskap.

På området grön omställning diskuterades bland annat de utmaningar kring elektrifiering länet står inför. 2050 beräknas elbehovet i Sverige vara dubbelt så stort som i dag. Hur kan Kalmar län – och Vimmerby kommun – öka sin elproduktion?

Även vattenförsörjning är en ödesfråga för länet. Det “nya normala”, det vill säga torrare klimat till följd av klimatförändringarna, är här för att stanna. Läget kan dessutom bli betydligt tuffare framöver. Men det finns många åtgärder att vidta för att förbättra situationen. För att lyckas krävs dock samverkan – både inom kommunen, mellan kommuner, regionalt och nationellt.

Civilt försvar och krisberedskap är också oerhört aktuella frågor. Utifrån omvärldsläget, med den eskalerande konflikten i Ukraina, behöver det gemensamma försvaret byggas både på lokal och regional nivå.

– Det är en utmanande tid. Det här är viktiga frågor där vi behöver samverka, synka våra insatser och jobba tillsammans. Vi ser att vi som kommun har en del läxor att göra, och vi behöver det stöd vi kan få av Länsstyrelsen, sa Jacob Käll efter mötet.

– Vi genomför de här mötena för att säkerställa att vi får en god bild av vilka frågor som är angelägna i respektive kommun – men också för att lyfta vilka frågor vi tycker att kommunerna bör jobba vidare med. Det här blir ett sätt att ha en dialog på ledningsnivå. Jag är jätteglad att vi haft det här mötet, sa Peter Sandwall.