Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunen ska minska elanvändningen

Kraftstation

Med anledning av den energikris som råder i landet arbetar Vimmerby kommun aktivt för att minska elanvändningen.

Kommunstyrelsen fattade i veckan beslut om att det ska tas fram förslag på åtgärder för att minska elanvändningen i kommunkoncernens förvaltningar och bolag. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram konkreta förslag på åtgärder. Beslut kring vilka första åtgärder som blir aktuella tas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 oktober.

– Vi arbetar intensivt med att ta fram en snabb plan och förslag på akuta lösningar inför vintern. Dels för att sänka våra kostnader, men också för att hjälpa till att undvika elbrist. Här måste alla hjälpas åt, säger Andreas Horste, samhällsbyggnadschef.

Parallellt med detta pågår ett långsiktigt arbete för att energieffektivisera i kommunens olika verksamheter.

Exempel på åtgärder som vidtagits:

  • Belysningen på CEOS-vallen har bytts till LED. Även belysningen vid elljusspåret och en del av trafikbelysningen är utbytt.
  • Oljepannan på Centralförrådet är utbytt till värmepump.
  • I samtliga kyl/frysrum har det installerats mätare som kalibrerar och optimerar temperaturerna.
  • Flera skolor har fått ny ytterbelysning i form av LED.
  • Fjärrvärme har kopplats in under betongplattan i ishallen. Tidigare användes en elslinga. Kylaggregatet i ishallen har optimerats för att minska förbrukningen.

Långsiktiga åtgärder som planeras:

  • Löpande driftoptimeringar fortsätter.
  • Till Djursdala förskola är en värmepump beställd.
  • I ishallen kommer luftvärmen kopplas om från el till fjärrvärme.
  • Större solcellsinvestering utreds.
  • Vid nyproduktion undersöks mindre solcellsplaceringar och fjärrvärme kopplas in.