Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Årlig trygghetsmätning skickas ut

Mats Trulson

Mats Trulson

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

I dagarna kommer 600 personer mellan 16 och 85 år i Vimmerby att få brev av polisen och kommunen. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna får chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.Sammanlagt skickas enkäten ut till 74 400 personer boende i polisregion Syd.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala
trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och
förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om
du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas
vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i
polisregion Syd.

Man kan svara både på pappersenkät och digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika
språk. För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin
boendemiljö ställs frågor också om den.
– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.
I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Undersökningen skickas ut den 15 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera
år tillbaka.