Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Avtal om flyktingboende i Storebro

Med anledning av kriget i Ukraina har Vimmerby kommun sedan mars 2022, förberett sig för flyktingmottagande i Storebro. Ett frivilligt avtal har även förhandlats med Migrationsverket i syfte att skynda på och underlätta mottagandet av flyktingar.

Regeringen kom under våren med förslag på hur flyktingmottagandet ska fördelas jämnare över landet än under flyktingströmmen 2015. En ny lag föreslås träda i kraft 1 juli.

- Anledningen till att kommunen skriver avtal med Migrationsverket i förtid är för att bidra med de platser som redan är iordningställda, säger Håkan Westerback säkerhetssamordnare.

Kommunens avtal med Migrationsverket, som gäller från 20 juni, innebär att flyktingar väntas komma till boendet i Storebro redan innan den nya tilltänkta lagstiftningen träder i kraft.

- Det här möjliggör för oss att erbjuda de flyktingar som redan är bosatta hos privatpersoner i kommunen, att flytta till mer ordnat boende och på så vis vara kvar i Vimmerby kommun där de etablerat sig under några månader, säger Mats Lundberg flyktingsamordnare.

All kontakt i frågan om flyktingboende sker genom kommunens flyktingsamordnare
Mats Lundberg, som även samverkar med Migrationsverket.