Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby kommun anställer unga ambassadörer

Under hösten 2022 kommer Vimmerby kommun att anställa två ungdomsambassadörer. Dessa kommer att fungera som länk mellan unga och beslutsfattare. Syftet är att stärka dialogen samt öka ungas inflytande i kommunen.

De unga ambassadörerna kommer att vara 16-17 år och arbeta under sammanlagt fyra timmar per vecka, efter skoltid fram till sommaren 2023. Arbetsplatsen kommer att vara både i Stadshuset och Allaktivitetshuset Fabriken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) kommer att ha kontinuerlig kontakt med ungdomarna samt ge dem olika uppdrag. Utöver det kommer ungdomarna att ge sitt perspektiv på kommunens övriga arbete med ungdomsinflytande.

- Det är viktigt att arbeta brett med flera olika insatser för att nå så många unga som möjligt. Satsningen är en del av kommunens övergripande arbete med ungdomsinflytande, berättar Anja Persson, som är ungdomssamordnare och handledare i projektet.

Ungdomarnas arbete grundar sig i Barnkonventionens artikel 12; Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.