Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändrade beredskapszoner 

Utskick av jod och information

Beredskapszonerna runt Oskarshamns kärnkraftverk förändras 1 juli 2022 efter beslut taget av regeringen 2020 om att förstärka kärnenergiberedskapen grundat på framför allt erfarenheter gjorda efter Fukushima i Japan.

Från den 1 juli 2022 finns det en inre och en yttre beredskapszon med en ungefärlig sträckning på 5 respektive 25 kilometer runt kärnkraftverket. Det är områden där Länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter förbereder olika skyddsåtgärder. Fler hushåll och verksamheter hamnar nu inom gränsen för en beredskapszon.

I beredskapszonerna ska jodtabletter vara utdelade på förhand, du som bor här ska kunna varnas snabbt och det ska finnas planering för att kunna vistas inomhus eller utrymma till annan plats om det blir nödvändigt.

Inför det får 22 000 nya hushåll, främst i Oskarshamns kommun, men även i Västerviks södra kommundel, norra Öland och några hushåll i Vimmerby kommun, utskick med information och jodtabletter. Utskicket går både till permanent boende, till fritidshusägare, de som bedriver verksamhet nära kärnkraftverket.

Utskicket kommer i brevlådan med start utdelning måndag 25 april. Posten har en dryg vecka på sig för att hinna dela ut till samtliga som berörs.

Frågor och information:
Om du har frågor vänder du dig till Länsstyrelsen Kalmar län, Krisberedskapsenheten, via växeln: 010-223 80 00

Frågor via e-post skickar du till: kalmar@lansstyrelsen.se