Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Vanlig test av varningssignalen Hesa Fredrik

Ukrainas flagg och Hesa Fredrik

På måndag den 7 mars klockan 15.00 testas varningssignalen Hesa Fredrik. Det görs i hela Sverige en gång per kvartal; den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 

– Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att måndagens signal är just ett ordinarie test. Det finns ingen anledning till oro, säger Christina Karlberg, kommunikationschef på Länsstyrelsen Kalmar län.

Utomhusvarningen är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges kris- och krigsberedskap. Signalen testas fyra gånger om året för att både kontrollera att den fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Hör du varningssignalen vid annat tillfälle ska du:

  • gå in
  • stänga fönster, dörrar och ventilation
  • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.