Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Framskjutna evenemang
för att minska smittspridning av covid-19

Efter dialog i många sammanhang, med olika berörda personer och
organisationer har kommunstyrelsens presidium beslutat att skjuta på
Vimmerby Tillsammans-galan på Stora torget den 17 december. Nytt datum för evenemanget planeras till den 27 maj 2022.

Den planerade marknaden den 18 december, kommer att genomföras som planerat,
utifrån de förutsättningar som råder idag.

Jacob Käll:
- Vi bedömer genomförandet som möjligt utifrån de rekommendationer som gäller
idag. Vi ser det som positivt att vår lokala handel därmed gynnas men vill samtidigt
påtala vikten av det personliga ansvaret vad gäller att vaccinera sig, stanna hemma
vid minsta symtom och att undvika trängsel.

När det gäller de inplanerade medborgardialogerna så kommer dessa att flyttas fram
till april 2022. Besked om nya datum kommer inom kort.Det kommer även att gå ut
en inbjudan till en digital informationsträff efter helgerna.

Jacob Käll (C), kommunstyrelsen ordf
Marie Nicholson (M), 1 vice ordf
Helen Nilsson (S), 2 vice ordf