Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Vårt förtroende för Carolina Leijonram är oförändrat

Som en reaktion på den senaste tidens granskning av kommunens upphandling av ledarutveckling vill kommunstyrelsens presidium understryka vårt fortsatta förtroende för kommundirektör Carolina Leijonram.

Kommunstyrelsens presidium har utifrån det som nu och tidigare lyfts fram av media ställt frågan till Carolina Leijonram huruvida hennes relation till konsulten är av den art som nu diskuteras i media. Carolina Leijonram har beskrivit relationen som mångårig och professionell, men utan privata inslag. Vi känner Carolina Leijonram som en rak och ärlig person och har ingen anledning att tvivla på henne.

Vi vill vädja till våra kommuninvånare och de som nu använder sociala medier för att uttrycka sina åsikter, att göra så på ett balanserat sätt och komma ihåg att det finns en person, en familj och barn som just nu blir väldigt hårt utsatta.

Kommunstyrelsen är väldigt nöjda med kommunens ledarutvecklingsprogram och den insats som Arbetscoaching genom Erica Grawé har gjort.

Vi har aldrig haft anledning att granska om upphandlingsförfarandet gått oriktigt till och inga varningsflaggor har lyfts av vår upphandlingscentral. Det är problematiskt att det så ofta i upphandlingar inte kommer in mer än ett anbud. Det är inte unikt för Vimmerby och vi har tidigare i vår, men inte specifikt för det här ärendet, ställt frågan till inköpscentralen om vi kan förändra något i våra upphandlingar. Här pågår ett förbättringsarbete.

Det är kommunstyrelsen som fattat beslutet om tilldelning av uppdraget till Arbetscoaching. Eftersom upphandlingen nu har blivit så starkt ifrågasatt togs därför igår beslutet att tillsätta en extern och oberoende utredning för att granska om just den här upphandlingen gått felaktigt till eller genomförts på ett olämpligt sätt.

Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande
Marie Nicholson (M), kommunstyrelsens 1e vice ordförande
Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens 2e vice ordförande