Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Extrem brandrisk i Vimmerby, Hultsfred och Västervik

Under fredag 18 juni, lördag 19 juni och söndag 20 juni är risken för antändning och spridning av skogsbrand extremt hög i Kalmar läns tre nordliga kommuner Vimmerby, Hultsfred och Västervik.

Det är samverkande faktorer som skapar det extrema läget och allmänheten uppmanas att följa gällande eldningsförbud, som infördes den 10 juni, samt iaktta stor försiktighet vid arbete och transporter i skog och mark.

Faktorerna som spelar in är hur djupt i marken som torkan har nått, vindförhållanden, temperatur, luftfuktighet och även ett eventuellt åskväder med befarad torråska på ingång. Samtliga dessa faktorer ger i området extrema värden med risk för antändning och spridning av skogs- och markbrand.

Magnus Svahn, räddningschef i beredskap på Vimmerby kommun:

- Vi vill rikta en uppmaning till samtliga som befinner sig i vårt område under kommande helg att vara extra försiktiga i skog och mark. Självklart måste eldningsförbudet följas av alla, men även annan verksamhet som kan medföra risker måste genomföras på allra säkraste sätt om det måste göras denna helg.

Michael Hesselgård, räddningschef i Hultsfreds kommun:

- Utan att bli allt för invecklad i siffror kan man exempelvis se att risken för spridning i de områden med allra högst riskvärden anger att en brand kan spridas 19-31 meter per minut, vilket kan ge en omkrets på en skogsbrand efter en timme på 2,2 till 3,7 kilometer. Arean på brandområdet kan därmed vara mellan 29 till 81 hektar, eller 40-115 fotbollsplaner stort.

Peter Helge, operativ chef på räddningstjänsten i Västerviks kommun:

- Det här är spridningsriskvärden som är klart värre än vi hade när den stora skogsbranden drabbade Västmanland för sex år sedan och den branden spreds över ett mycket stort område på kort tid. En sådan här brand kan spridas via trädkronorna och då går det mycket snabbt.

För mer information, kontakta gärna

Peter Helge
Operativ chef, räddningstjänsten i Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 57 80
Mejl: peter.helge@vastervik.se

Roger Landelius
Räddningschef i beredskap, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 57 77
Mejl: roger.landelius@vastervik.se

Michael Hesselgård
Räddningschef och räddningschef i beredskap, Hultsfreds kommun
Telefon: 070 627 55 00
Mejl: michael.hesselgard@hultsfred.se

Magnus Svahn
Räddningschef i beredskap, Vimmerby kommun
Telefon: 070 297 25 08
Mejl: magnus.svahn@vimmerby.se

Fakta eldningsförbud infört i hela Kalmar län 10 juni

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse (inom sammanhållen planlagd bebyggelse gäller sedan tidigare generellt eldningsförbud under sommarhalvåret). Förbudet gäller eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Förbudet gäller inte grillning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. En sådan grillplats behöver vara avgränsad med obrännbart material som sten eller betong och behöver ha en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Använd gärna telefonappen BRANDRISK Ute för att hålla dig uppdaterad om gällande eldningsförbud och brandrisker utomhus. Kommuns webbsidor har också aktuell information om vad som gäller i kommunen. Där hittas även flera relevanta relaterade länkar till bland annat brandriskinformation från MSB. Din Säkerhet och SMHI.