Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Vimmerby och Hultsfred tackar näringslivet

Med anledning av Länsstyrelsen i Kalmar läns remissvar gällande ”Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer.” vill Vimmerby kommun och Hultsfred kommun uppmärksamma och tacka för den kraft och det stöd som visats från näringslivet.

Under våren 2021 har ”Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer” remitterats till Länsstyrelsen i Kalmar län för yttrande.

Trafikverkets nya riksintresseanspråk är en följd av att de antagit nya kriterier för riksintresse och innebär ett antal förändringar jämfört med tidigare, något som enligt kritiker riskerar att nödvändiga infrastrukturinvesteringar nedprioriteras i Kalmar län.

Vimmerby kommun och Hultsfred kommun har i samverkan med ett hundratal lokala företag reagerat och valt att inkomma med ett gemensamt yttrande.

Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby:

- Genom samlade krafter inom regionen, dess kommuner och det lokala näringslivet har våra röster lyfts. Det är vi tacksamma för! Vi hoppas nu och tror att våra synpunkter, genom Länsstyrelsens remissvar, får gehör.

Lars Rosander (C), kommunstyrelsens ordförande i Hultsfred:

- Det engagemang som företagen visat är ett kvitto på hur viktig denna fråga är. Transporter för såväl människor som gods måste prioriteras i våra bygder, inte nedgraderas.

Trafikverket kommer att sammanställa inkomna synpunkter och bedömningen är att det nya utpekandet kommer att antas under hösten 2021.

Tillsammans står vi starka. Tack!

Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande Vimmerby kommun
Lars Rosander (C), kommunstyrelsens ordförande Hultsfred kommun