Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Litteraturnod Vimmerby beviljas 950 000 kronor

Regionala utvecklingsnämnden i Kalmar län godkände i dag den 17 februari överenskommelsen med Vimmerby kommun om huvudmannaskap för litteraturutveckling i Kalmar län samt beslutade om ett anslag på 950 000 kronor för år 2021.

Redan år 2017 beslutade Landstinget i Kalmar län genom dåvarande kulturnämnd att lägga grunden för ett främjandeuppdrag inom litteratur genom ett ekonomiskt anslag till Vimmerby kommun.

Sedan dess har kommunen utrett möjligheterna att organisera uppdraget och sedan hösten 2019 finns en regional litteraturutvecklare på plats i Vimmerby. Genom att regionen nu tecknar en mer långsiktig överenskommelse med Vimmerby kommun förtydligas det regionala uppdraget.

Ola Gustafsson, ordförande i Kultur- och fritidsutskottet:
- Mycket glädjande att Litteraturnod Vimmerby genom detta anslag ges möjlighet att fortsätta utveckla litteraturen i Kalmar län.

Anna Mellegård, verksamhetsledare Litteraturnod Vimmerby:
- Det känns skönt när alla formalia faller på plats, efter mer än ett års arbete. Dels har vi ju under en tid gått under arbetsnamnet ”länslitteraturen”, men nu är det officiellt att vi heter Litteraturnod Vimmerby.

Till namnet har en logotyp och grafisk profil tagits fram. Det finns en verksamhetsplan, vision, mål och budget.

- Att utvecklingsnämnden i dag formellt godkänt överenskommelsen, som är ett tydligt och användbart verktyg för det fortsatta arbetet, känns såklart riktigt, riktigt bra, avslutar Anna Mellergård.

Region Kalmar län har även äskat om statliga medel från Statens kulturråd inom Kultursamverkansmodellen för att ytterligare stärka verksamheten.