Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Beslutade ändringar gällande hantering av gymnasieluncher

Krisledningsnämnden har beslutat om ändringar gällande hantering av gymnasieluncher. Den tidigare digitala lösningen med ”Take away-lunch” kommer inte längre att användas. Nya rutiner införs från och med 25 januari.

Krisledningsnämnden har fattat följande beslut:

  • Elever på Vimmerby gymnasium får retroaktiv lunchersättning 25 kr vid varje beslutad dag med distansundervisning.

  • Kostnaden på maximalt 44 tkr per vecka finansieras genom oförutsedda medel.

  • Beslutet gäller från och med 25 januari 2021 och framåt tills annat beslut tas.

Bedömning

Vimmerby kommun står inför tuffa utmaningar ekonomiskt på grund av covid-19 och gör bedömningen att det krävs en mer långsiktig och ekonomisk hållbar lösning.

Beslutet omfattar elever på Vimmerby gymnasium. Övriga folkbokförda gymnasieelever i Vimmerby kommun hänvisas till sin gymnasiekommun. Vimmerby kommun anser att den interkommunala ersättningen som utgår till andra kommuner för elever som är folkbokförda i Vimmerby ska täcka även lunchkostnaden.

Erbjudandet möjliggör retroaktiv lunchersättning 25 kr vid varje beslutad dag med distansundervisning. Kostnaden uppgår till 44 tkr per vecka om alla elever har distansundervisning samtidigt men sjunker således vid övergång till växelvis närvaro.

Vad behöver du som elev på Vimmerby gymnasium göra?

Du som elev kommer vid ett tillfälle att bli ombedd att ange ett antal uppgifter så som bank och kontonummer dit du vill ha utbetalningen gjort. Mer information om var du ska ange dessa uppgifter kommer till din skolmejl när systemet är klart. Skolan kommer sedan automatiskt rapportera om du varit schemalagd att studera på distans.

Utbetalning av lunchersättning kommer att göras månadsvis retroaktivt. Det vill säga att du får utbetalning månaden efter då närvarorapporteringen inkommit från skolan.