Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förbundsdirektör till Kommunalförbundet ITSAM

Är du en kommunikativ ledare med både teknik- och samhällsintresse? Då kan detta uppdrag vara din nästa utmaning! Välkommen in med din ansökan.

Kommunalförbundet ITSAM ansvarar för den kommunala IT-verksamheten i de sex medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Totalt ansvarar vi för att fler än 7 000 användare har en fungerande IT-miljö. Förbundet har cirka 50 anställda med huvudkontor i Linköping.

Vårt uppdrag handlar om att tillmötesgå medlemskommunernas behov av IT-tjänster och leverera dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi arbetar tillsammans för att möta samhällets krav på ökad tillgänglighet. Genom ett kommunikativt förhållningssätt stödjer vi de kommunala verksamheterna i deras övergång till e-förvaltning. För att möta dessa krav och förväntningar bedriver vi ett processtyrt utvecklingsarbete. Via ITSAM Arkiv ansvarar vi för arkivverksamheten i kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög och hjälper dem att på ett strukturerat sätt att utveckla sin informations- och dokumenthantering.

Ditt uppdrag

Förbundsdirektören är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för att leda och utveckla ITSAM med syfte att tillvarata medlemskommunernas intressen på bästa sätt. Förbundsdirektören har fullt ekonomiskt ansvar och direkt personalansvar för tre chefer samt en ledningssekreterare.

I uppdraget rapporterar förbundsdirektören till direktionen, som består av förtroendevalda från de sex medlemskommunerna, och arbetar i nära samarbete med respektive medlemskommuns tjänstemannaorganisation. En viktig uppgift är att stödja direktionen i deras arbete, förse den med underlag i ärenden och omsätta deras beslut i praktiken.

Din bakgrund

Vi söker dig som med ett stort engagemang vill leda och utveckla vår verksamhet för att ge våra medlemskommuner den bästa service när det gäller IT-tjänster. För att lyckas behöver du ha god insikt i kommunens uppdrag och förståelse för deras behov av stödjande IT-tjänster. Du har givetvis ett intresse för IT-frågor, men det din ledarförmåga som kommer vara avgörande för hur väl du kommer att lyckas i uppdraget. Vi vill därför att du har ledarerfarenhet från chefstjänster inom politisk styrd organisation, gärna från kommunal verksamhet. Du har en akademisk examen exempelvis inom juridik, ekonomi eller statsvetenskap. Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat med avtalsfrågor och har kunskaper inom upphandling.

Vi vänder oss till dig med ett kommunikativt och utvecklingsinriktat ledarskap. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och leder dina medarbetare genom att vara lyhörd, transparent och visa tillit till deras förmågor. Du har lätt för att se lösningar och bidrar med ett strategiskt synsätt i verksamheten. Som ledare skapar du ett gott samarbetsklimat och goda relationer med din omgivning. Du kan också vara tydlig och bestämd när så krävs. Vi vill att du dessutom har god förmåga att kommunicera tydligt och klart i såväl tal som skrift.

Varmt välkommen med din ansökan!

För mer information ring Helene Larsson (helene.larsson@asb-executive.se), 070-2655682 eller Conny Besterman (conny.besterman@asb-executive.se), 070-6181162

Ansök nu! Senast den 17 januari.