Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vaccination covid-19

Under mellandagarna påbörjades vaccination mot covid-19 nationellt. Just nu arbetar Vimmerby kommun med förberedelser inför start av vaccinering inom vård och omsorg.

Vaccinationen påbörjas vecka 1 och fortskrider utifrån regionens planering och tillgång till vaccin.

De som först kommer att erbjudas vaccin är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, särskilda boenden för de som har stöd enligt LSS, har personligt assistans, hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Hushållskontakter till grupperna ovan.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

Det är Region Kalmar som är ansvarig för vaccineringen men Vimmerby kommun kommer att utföra vaccineringen på uppdrag av regionen. Personal inom vård och omsorg kommer att erbjudas vaccination via Företagshälsovården. I vilken takt vaccinationen kan göras är beroende på tilldelningen.