Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gymnasielunch – Take away förlängs

Idag beslutade krisledningsnämnden att lunchsystemet med ”Take away” för gymnasielever förlängs till och med den 24 januari 2021.

Vimmerby Gymnasium kommer att bedriva undervisning på distans fram till den 24 januari. I och med det har krisledningsnämnden beslutat att lunchsystemet Take Away förlängs under samma period. Förlängningen finansieras med kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser.

– Eftersom distansundervisningen är en åtgärd för att minska smittspridningen vill vi skicka med budskapet om att det är viktigt att elever hämtar sina luncher på ett säkert sätt, exempelvis genom att hämta flera luncher under ett tillfälle, säger Jacob Käll (C), krisledningsnämndens ordförande.

Beslutet gäller fram till den 24 januari. Vid en eventuell förlängning av distansundervisning kommer krisledningsnämnden att se över vilka andra alternativa lösningar som finns.

– Det är en kostsam lösning och vi behöver börja titta på andra alternativ om det är så att distansundervisningen fortsätter, säger Jacob Käll.

Beslutet är en förlängning från kommunstyrelsens beslut den 24 november Pdf, 3 MB. i samband med att gymnasiet började med växelvis distansundervisning.

Beslutet innebär:

  • Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Vimmerby kommun får hämta ut ”take away” för motsvarande 65 kronor från kontrakterade utlämningsplatser. Eleverna kan hämta lika många luncher som antalet distansundervisningsdagar, vid valfritt tillfälle under den veckan.
  • Att elever som av olika skäl inte kan hämta ut luncher på kontrakterade utläm­ningsplatser har möjlighet att ansöka om ekonomisk kompensation med 65 kronor per skoldag.
  • Att åtgärden finansieras genom kommunstyrelsens medel för oförutsett.
  • Att erbjudandet gäller från och med den 11 januari till och med den 24 januari 2021.

Information till elever och företagare kommer att finnas på vimmerby.se/gymnasielunch.