Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Positiv trend på arbetsmarknaden

Enligt en sammanställning av Arbetsförmedlingens månadsstatistik ser arbetsmarknadens utveckling positiv ut i Kalmar län. Även i Vimmerby pekar siffrorna uppåt och fler personer får nu jobb än under motsvarande period förra året.

Nu syns en försiktigt positiv trend gällande arbetsmarknaden i Kalmar län. Långtidsarbetslösheten är visserligen stabil men trots allt lägre än i övriga riket. Den positiva trenden märks även i Vimmerby kommun där sysselsättningen ökar också bland unga och utrikesfödda.

Conny Karlsson Örnros, Arbetsförmedlingen:

- Trenderna för norra länet ser ganska bra ut. Efter första halvårets ökning av arbetslösheten, pekar kurvorna nu nedåt. I Vimmerby har fler fått jobb under hösten än samma period förra året. Vidare så minskar även arbetslösheten bland unga och utrikesfödda.

Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande:

- Det är såklart glädjande att vi trots pandemin ser positiva kurvor där människor faktiskt kommer i arbete. Samtidigt måste vi hela tiden ha flera scenarier uppe. För besöksnäringen och närliggande företag är säsongen 2021 helt avgörande. Blir det stängt ännu en sommar har vi varsel, masskonkurser och arbetslöshet att vänta.