Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby kommun förlänger stängning av flera verksamheter

Idag, tisdagen den 15 december, beslutade kommunens krisledningsnämnd att de lokala åtgärder som infördes i november fortsätter gälla tillsvidare.

Den 10 november infördes lokala allmänna råd i Kalmar län och i samband med det aktiverades Vimmerby kommuns krisledningsnämnd som beslutade om lokala åtgärder. I går, måndagen den 14 december, infördes skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta. Dessa råd ersatte tidigare allmänna råd.

Med anledning av den ökade smittspridningen i Vimmerby kommun tog krisledningsnämnden idag beslut om att förlänga de åtgärder som gjorts inom de kommunala verksamheterna.

Följande verksamheter berörs av beslutet:

Allaktivitetshuset Fabriken

Fabrikens verksamhet håller fortsatt stängt. Fabriken har sedan beslutet 10 november arrangerat flera digitala aktiviteter. På Fabrikens webbsida och i sociala medier finns information om aktuella aktiviteter.

Biblioteket

Biblioteken i Vimmerby kommun håller fortsatt stängt för besök. Medborgare har fortfarande möjlighet att få hjälp att låna böcker, göra omlån och reservera böcker genom att kontakta biblioteket via telefon och e-post. Information om servicetider finns på bibliotekets webbsida.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet håller stängt under jul och nyår. Information om aktiviteter efter jul kommer att publiceras på Kulturskolans webbplats.

Stadsmuseet Näktergalen

Utställningen ”Närbild Vimmerbytrakten” kommer inte att visas 2020. Näktergalen planerar för utställningar senare i vår, information finns på stadsmuseet Näktergalens webbplats.

Vimmerby Mötesplatser

Mötesplats Bullerbyn, Mötesplats Erikshjälpen och Mötesplats Södra Vi. Undantag förekommer.

Vuxenutbildning och SFI

Vimmerby kommuns vuxenutbildning och SFI-undervisning sker på distans fram till jullovet. Undantag förekommer.

Idrottsanläggningar

Vimmerby kommuns idrottsanläggningar, både inne och ute, är fortsatt stängda för all verksamhet (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott).

Vårdnadshavare får inte vistas i lokalerna utan ska lämna barn vid entrén, och varje förening ansvarar för att möta barnen om det behövs. Ombyte ska ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.

Alla föreningar och organisationer uppmanas att följa de allmänna råden och minimera sammankomster så långt det är möjligt.

Förskola, grundskola, gymnasium och fritidsverksamhet

I nuläget fortsätter förskoleverksamhet och fritidsverksamhet att bedrivas som vanligt. Vimarskolans högstadium har övergått till distansundervisning fram till jullovet vilket även gymnasieskolan gjort.

Vård- och omsorgsboenden

Vimmerby kommun avråder starkt från besök på kommunens vård- och omsorgsboenden Borghaga, Kvillgården, Vidala och Vimarhaga. Detta för att minimera risken för smittspridningen och skydda våra mest sköra medborgare.

Dagverksamhet/Träffpunkter för äldre

Samtliga träffpunkter/dagverksamheter för äldre håller stängt sedan i våras.

Företagsbesök

Inplanerade företagsbesök kommer inte att genomföras fysiskt utan istället kommer digitala alternativ att erbjudas. Kommunens näringslivsenhet finns tillgänglig via telefon, videomöten och mejl.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Det går inte att boka ett personligt möte med byggnadsinspektör via Bookings. Däremot är du välkommen att boka ett telefonmöte.

Miljö- och byggnadsnämndens lagstadgade verksamhet fortsätter. Ordinarie tillsynsbesök förbokas. Vid tillsyn följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Besök i kommunens verksamheter

För att minimera smittspridningen ber vi att ni i första hand kontaktar Vimmerby kommuns verksamheter via telefon eller e-post. Detta gäller även Stadshusets med kommunens centrala reception.