Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Klart med utbyggnad av fibernätet i Vimmerby kommun

Nu står det klart med en utbyggnad av fibernätet i Vimmerby kommun. Under november kunde konstateras att man fått tillräckligt många beställningar från fastigheter med permanentboende samt att projekttiden förlängs till hösten 2022.

Vimmerby Fibernät AB har under året, tillsammans med Sevede fiberförening, arbetat för att komma vidare med det så kallade Sevedeprojektet, vilket gått i stå då tidigare fibernätsbyggare dragit sig ur processen.

Men nu står det alltså klart med en utbyggnad av fibernätet i Vimmerby kommun sedan Vimmerby Fibernät AB fått klartecken att ta över projektet och fullfölja byggnationen. Under november kunde konstateras att man fått tillräckligt många beställningar från fastigheter med permanentboende samt att projekttiden förlängs till hösten 2022.

Torbjörn Svahn, VD Vimmerby Fibernät AB:

- Vi kommer nu att påbörja projekteringen av nätet med sikte på att färdigställa anslutningarna till kunderna senast under hösten 2022. Finns det kunder inom området som ännu inte beställt så finns det fortfarande lite tid kvar för efterbeställningar, säger Torbjörn.

Ola Gustafsson, Styrelseordförande Vimmerby Fibernät AB:

- Tack vare en tillräckligt hög anslutningsgrad får vi nu möjlighet att ta del av det bidrag kommunen beviljats för fiberutbyggnad inom Sevedeprojektet. Det har varit en förutsättning för att kommunen och Vimmerby Fibernät ska kunna gå in i projektet, säger Ola.

Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande:

- Från kommunens sida är vi naturligtvis glada över att nu kunna ta ytterligare steg mot en utbyggnad av fibernätet och därmed kunna erbjuda fler hushåll och företag bredbandsfiber. Mycket arbete kvarstår för att täcka hela kommunen men där är vi helt beroende av att staten skjuter till mer medel, säger Jacob.