Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Kommunen ger julgåva till medarbetare och stimulerar det lokala näringslivet

Kommunstyrelsen tog idag beslutet att alla månadsavlönade medarbetare på Vimmerby kommun får en julgåva värd 500 kronor. Gåvan har två syften, dels att visa uppskattning till de anställda, dels att stödja de lokala näringslivet under pandemin.

– Vi har tagit det här beslutet för att visa uppskattning och hylla de insatser som våra medarbetare gjort under året. Genom att ge gåvan i form av ett lokalt presentkort stöttar vi också vårt näringsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Coronapandemin har sedan mars påverkat alla medarbetare som både fått ställa om sin arbetsvardag och stundtals också haft en mycket hög arbetsbelastning.

– Det känns bra, och viktigt, att kunna visa uppskattning för det fina arbete som görs på alla arbetsplatser i kommunen, säger Helen Nilsson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommundirektör Carolina Leijonram tycker att beslutet är bra.

– Våra medarbetare gör en fantastisk insats. De arbetar oförtrutet på och jag är mycket glad över att vi kan få visa vår uppskattning på det här sättet, säger hon.

Julgåvan möjliggör dessutom att kommunen kan stimulera det lokala näringslivet. Satsningen innebär att cirka 750 000 kronor kommer de lokala företagen till godo.

Presentkorten kommer att ges i form av två presentkort på 250 kronor och varje medarbetare får registrera i vilka butiker de vill lägga sin julgåva.

– Våra lokala företagare är viktiga för kommunen och därför känns det bra att på kort sikt under pågående pandemi kunna stötta dem så att vi på lång sikt kommer att ha en levande och varierande handel i kommunen, säger Jacob Käll.

I den administrativa hanteringen har coronapandemin och minskad smittspridning varit i fokus:

– I det läge vi befinner oss i är det viktigt att vi alla följer regionala och nationella råd. Vi har därför löst detta så att företagen får pengarna direkt men medarbetaren kan vänta med inköpet. Sedan erbjuder många företagare olika former av coronasäker handel för den som inte vill vänta, säger Jacob Käll.

Kommunen delar ut julgåvan på 500 kronor till alla månadsanställda medarbetare på Vimmerby kommun. Koncernbolagen Vimmerby Energi och Miljö AB och Vimarhem AB har beslutat att även deras medarbetare ska få samma julgåva.