Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gymnasielunch - Take away återinförs

Kommunstyrelsen har beslutat att Vimmerby kommun ska återinföra lunchsystemet med ”Take away” för gymnasielever till och med 18 december 2020.

I samband med att distansundervisning delvis återinförs så har gymnasieelever som studerar på distans inte tillgång till att äta lunch i skolmatsalen. Vimmerby kommun återinför därför Take away-lunchen för elever som studerar hemifrån.

- Motiveringen är att det ska underlätta för eleverna att få sin dagliga lunch och vi ser det också positivt att kunna stödja det lokala näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll.

Kommunstyrelsen sänder med budskapet att det är viktigt att elever hämtar sina luncher på ett smittsäkert sätt och därmed undviker att hämta luncherna under ordinarie lunchtid och om möjligt hämta flera luncher för flera dagar vid samma tillfälle. Detta för att minska antalet elever som rör sig ute bland allmänheten och därmed undviker ytterligare smittspridning. Maten ska hämtas och inte ätas på plats, allt för att minska smittspridning.

Kommunstyrelsen har beslutat

  • Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Vimmerby kommun får hämta ut ”take away” för motsvarande 65 kronor från kontrakterade utlämningsplatser. Eleverna kan hämta lika många luncher som antalet distansundervisningsdagar, vid valfritt tillfälle under den veckan.
  • Att elever som av olika skäl inte kan hämta ut luncher på kontrakterade utläm­ningsplatser har möjlighet att ansöka om ekonomisk kompensation med 65 kronor per skoldag.
  • Att en första period på fyra veckor finansieras genom kommunstyrelsens medel för oförutsett.
  • Att erbjudandet gäller från och med den 23 november till och med de 18 december 2020.
  • Att samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen får i uppdrag att aktiverar leverantörsavtalen så snart kommunstyrelsens beslut är taget.

Information till elever och företagare kommer att finnas på vimmerby.se/gymnasielunch.

Information till elever om gymnasielunch

Information till företagare om gymnasielunch