Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Skärpta allmänna råd införs i Kalmar län

Idag, tisdagen den 10 november, har Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Kalmar läns smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd för Kalmar län. Samtidigt begränsas publiktaket till 50 personer vid allmänna sammankomster.

Med anledning av detta har Vimmerby kommuns krisledningsnämnd aktiverats och under dagen tog en enig nämnd beslut om ett antal åtgärder i de kommunala verksamheterna. Nämndens beslut för de kommunala verksamheterna får stor påverkan för kommunens invånare.

Från och med 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmar län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om under tisdagen och som gäller under perioden 10 november till och med 8 december men som kan komma att förlängas.

Länets gemensamma hållning är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika.

Med anledning av det rådande läget har kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) beslutat att aktivera kommunens krisledningsnämnd. Detta för att skyndsamt kunna fatta beslut utifrån de skärpta råden.

– Även om lokala avvikelser kan förekomma gör vi i stort sett likadant i hela länet. I linje med den länsövergripande inriktningen har krisledningsnämnden i Vimmerby kommun idag fattat ett antal beslut. Vi förstår att dessa beslut påverkar många men vi tror att om vi alla gör dessa uppoffringar nu så minimerar vi risken för större, mer allvarliga konsekvenser som smittan kan få för vårt samhälle på längre sikt, säger kommunstyrelsens och tillika krisledningsnämndens ordförande Jacob Käll (C).

Initialt betyder detta att krisledningsnämnden endast tar beslut i linje med de restriktioner som utfärdas för Region Kalmar län. I allt övrigt fördelas ansvar för, beslut om och drift av verksamheten i enlighet med det som normalt gäller.

Även som arbetsgivare strävar länets kommuner efter att agera likadant.

– Många kommunala medarbetare måste fysiskt vara på jobbet, men så många som möjligt ska arbeta på distans. Vi skjuter upp möten, konferenser och utbildningar eller ställer om till digitalt. Fysiska möten och tjänsteresor görs bara i undantagsfall, säger kommundirektör Carolina Leijonram.

– Vimmerbyborna har varit duktiga och tillsammans har vi hittills lyckats begränsa smittspridningen i vår kommun. Samtidigt ser vi med oro på hur smittspridningen ökar i hela landet och vi får inte vara naiva och tro att vi kommer att förskonas per automatik. Det gäller att hålla i och hålla ut. Genom att göra de här åtgärderna nu minskar vi risken för en ökad smittspridning och bidrar till att sjukvården inte belastas ännu mer, säger Jacob Käll.

Åtgärderna ska träda i kraft så snart det är möjligt inom respektive verksamhetsområde. Information till berörda kommer ske fortlöpande.

Verksamheter i Vimmerby kommun som påverkas av de lokala allmänna råden:

Allaktivitetshuset Fabriken

Fabrikens verksamhet stänger. Eventuellt kommer utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter att arrangeras. Information kommer att publiceras i Fabrikens sociala medier, på kommunens webbplats samt på affischer i Fabrikens lokaler.

Biblioteket

Biblioteken i Vimmerby kommun stängs som mötesplats och är endast öppna för samhällsinformation och utlåning. Tidningshörnan i stadshuset stängs tillsvidare. Vimmerby kommun införde dessa förändringar under vecka 45. Information om öppettider finns på bibliotekets webbsida.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet stängs ner för gruppaktiviteter. Undervisningen kommer att ersättas med digitala lektioner. Viss individuell undervisning kommer att fortgå för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Samtliga deltagare i Kulturskolans verksamhet kommer att få information om vad som gäller för dem.

Stadsmuseet Näktergalen

Utställningen ”Närbild Vimmerbytrakten” som skulle öppnas den 21 november flyttas fram. Information om när utställningen öppnas kommer senare.

Vimmerby Mötesplatser

Mötesplats Bullerbyn, Mötesplats Erikshjälpen och Mötesplats Södra Vi stängs.

Vuxenutbildning och SFI

Vimmerby kommuns vuxenutbildning och SFI-undervisning kommer att ske på distans under tiden som de lokala allmänna råden gäller. Alla studerande kommer att få information om detta inom kort.

Idrottsanläggningar

Vimmerby kommuns idrottsanläggningar, både inne och ute, stängs för all verksamhet (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott).

Vårdnadshavare får inte vistas i lokalerna utan ska lämna barn vid entrén, och varje förening ansvarar för att möta barnen om det behövs. Ombyte ska ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.

Alla föreningar och organisationer uppmanas att följa de allmänna råden och minimera sammankomster så långt det är möjligt.

Förskola, grundskola, gymnasium och fritidsverksamhet

I nuläget kommer förskoleverksamhet och fritidsverksamhet samt all undervisning inom grundskola och gymnasieskola att bedrivas som vanligt. Även skolans simundervisning kommer att genomföras.

Vård- och omsorgsboenden

Vimmerby kommun avråder starkt från besök på kommunens vård- och omsorgsboenden Borghaga, Kvillgården, Vidala och Vimarhaga. Detta för att minimera risken för smittspridningen och skydda våra mest sköra medborgare.

Dagverksamhet/Träffpunkter för äldre

Samtliga träffpunkter/dagverksamheter för äldre håller stängt sedan i våras.

Företagsbesök

Inplanerade företagsbesök kommer inte att genomföras fysiskt utan istället kommer digitala alternativ att erbjudas. Kommunens näringslivsenhet finns tillgänglig via telefon, videomöten och mejl.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Det går inte att boka ett personligt möte med byggnadsinspektör via Bookings. Däremot är du välkommen att boka ett telefonmöte.

Miljö- och byggnadsnämndens lagstadgade verksamhet fortsätter. Ordinarie tillsynsbesök förbokas. Vid tillsyn följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Besök i kommunens verksamheter

För att minimera smittspridningen ber vi att ni i första hand kontaktar Vimmerby kommuns verksamheter via telefon eller e-post. Detta gäller även Stadshusets med kommunens centrala reception.