Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Dags att ansöka om svensk fana eller flagga. 

Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.

Fanorna delas ut vid en ceremoni på länsresidenset i Kalmar i nära anslutning till Sveriges Nationaldag. Flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni. Allt beroende på rådande omständigheter vid tidpunkten.

Enskilda personer, föreningar och organisationer
Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga eller fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före den 1 mars 2021. Ansökan skickas till:

Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsens Kalmar län
391 86 Kalmar

Ansökningsblanketten för enskilda personer Pdf, 128 kB.

Ansökningsblanketten för föreningar och organisationer Pdf, 180 kB.

Behöver du hjälp med att rekvirera ansökningsblanketter är du välkommen att höra av dig till länsstyrelsen.

Föreningar och organisationer
Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar och organisationer från och med detta år endast ansöka om fanor. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2021. Ansökan skickas till:

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

Här hittar du ansökningsblanketten