Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tack för att ni alla hjälper till!

Kommundirektör Carolina Leijonram, oppositionsråd, Helen Nilsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande, Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande, Marie Nicholson, kommunstyrelsens förste vice ordförande och Ola Gustafsson, ordförande för samhällsbyggnadsutskottet står bredvid varandra på en gata i Vimmerby

Kommunens ledande politiker och tjänsteperson riktar ett stort tack till alla Vimmerbybor för de insatser som gjorts under pandemins första halvår.

Sedan mars månad har vi levt med en coronapandemi som påverkat vår vardag på många sätt. Nu är sommaren slut och den blev väldigt annorlunda för många av oss. I Vimmerby kommun drabbades vi hårt när Astrid Lindgrens Värld tvingades stänga.

Samtidigt har vi sedan mars månad gång på gång fått uppleva vilken fantastisk förmåga vi har som individer och samhälle att anpassa oss till nya förutsättningar. Vi har sett många fina exempel på kreativitet och samverkan under dessa månader. Företag har ställt om till digitala lösningar, företag som gått samman och startat torghandel och privatpersoner som ställt upp för att hjälpa äldre och utsatta.

I Vimmerby kommun har vi lyckats hantera smittspridningen bra och det är tack vare alla våra medborgare och företagare som idogt följt de rekommendationer som gäller. Kommunens drygt 1500 medarbetare har också gjort fina insatser men vi vill passa på att rikta ett speciellt stort tack till alla medarbetare inom vård- och omsorg. De gör ett fantastiskt arbete i dessa tider och det är tack vare dem som vi så länge lyckats skydda våra äldre och sjuka. Nu har även vi bekräftade fall inom vård och omsorg och där har alla åtgärder satts in för att isolera så att ingen spridning uppstår.

Nu gäller det att inte slappna av. Faran är inte över och vi kommer att få leva med pandemin under en lång tid framöver. Vi ser att antal bekräftade fall i norra Kalmar län ökar, även i Vimmerby kommun. Det innebär att vi alla måste fortsätta hjälpas åt för att skydda våra äldre och sjuka mot smittan. Vi måste också påminna våra barn och ungdomar att hålla avstånd och vi måste fortsätta att stanna hemma om vi känner oss det minsta sjuka. Rekommendationerna från myndigheterna gäller fortfarande:

  • Tvätta händerna
  • Håll avstånd
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Hosta och nys i armvecket

Vårt fokus har hela tiden varit att skydda de särskilt utsatta grupperna och upprätthålla samhällsviktiga funktioner och så småningom komma stärkta ur krisen. Under våren myntades uttrycket Vimmerby Tillsammans och vi tror att det begreppet är nyckeln till framgång: Det är Tillsammans som vi kan stoppa smittspridningen.

Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande
Marie Nicholson, kommunstyrelsens förste vice ordförande
Ola Gustafsson, ordförande för samhällsbyggnadsutskottet
Helen Nilsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande
Carolina Leijonram, kommundirektör