Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Drogvanor i årskurs 8

Resultatet från årets drogvaneundersökning i årskurs åtta är här. Alkoholkonsumtionen ligger fortsatt lågt bland unga men vi kan se en svag ökning av både alkoholdrickande och användande av tobak.

Undersökningen gjordes på mentorstider i början av mars 2020 bland samtliga åttondeklasser i kommunen. Det var 90 procent av alla eleverna i åttan som svarade, totalt 154 elever.

I jämförelse med förra gången undersökningen gjordes (2018) har det inte skett några stora förändringar. Vi kan dock se en svag ökning av andel elever som hade druckit alkohol det senaste halvåret, och som rökte och snusade. I jämförelse med resultaten från mer än åtta år tillbaka ligger ändå alkoholkonsumtionen fortsatt lågt bland unga. Rökning och snusning ligger däremot uppe på samma nivåer som för ett antal år sedan. Något som är positivt är att rökning av E-cigaretter har minskat sedan 2018. Det är också fler ungdomar än någonsin som tycker att det är oacceptabelt att dricka sig berusad av alkohol.

Åttorna fick även svara på om de fick dricka, röka och/eller snusa för sina föräldrar. De allra flesta föräldrar tillåter inte sitt barn att varken dricka alkohol, röka eller snusa och är tydliga med det. I årets undersökning kan vi ändå se en viss ökning bland de ungdomar som är osäkra på om de får eller inte får dricka, röka och snusa för sina föräldrar och en minskning bland de som säkert vet att de inte får. Undersökningen visar också att fler ungdomar än tidigare angett att de får smaka alkohol hemma, även om den siffran generellt är mycket låg.

Du som förälder eller annan vuxen spelar roll
Det finns flera faktorer som påverkar ungas drickande och användande av tobak. En betydelsefull faktor är föräldrars inställning till ungas drickande och användande av tobak. Föräldrar som har ett restriktivt förhållningssätt som är tydligt och heller inte bjuder på alkohol och tobak har barn som i mindre utsträckning dricker alkohol och använder tobak. Det finns en myt som säger att man som förälder kan avdramatisera och ”lära” sitt barn att dricka alkohol om man låter hen smaka. Om man som förälder eller annan vuxen bjuder barn på alkohol och tobak signalerar man att det är okej att dricka alkohol och använda tobak innan man fyllt 18 år. Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder och därför finns flera bra sidor där man kan få tips på vad man kan göra och hur man kan tänka. Se länkar nedan.