Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Unga kommunutvecklare

Under sommarlovets tre första veckor har sex ungdomar i årskurs nio och ettan på gymnasiet haft feriepraktiken "unga kommunutvecklare". Arbetets syfte är att få ett ungdomsperspektiv på olika frågor och projekt runt om i kommunen.

Under tre veckor har sex ungdomar arbetat som "unga kommunutvecklare" i Vimmerby. Arbetets syfte är att få ett ungdomsperspektiv på olika frågor och innefattar tre uppdrag. Att intervjua barn och unga som underlag för kommunens kommande lek- och badplatsstrategi, utveckla kommunens arbete med ungdomsinflytande och testa på olika besöksmål i kommunen.

"Unga kommunutvecklare" är i sig en del av kommunens arbete med ungdomsinflytande och går i linje med Barnkonventionen.

De unga kommunutvecklarna har inte bara arbetat med de tre uppdragen utan även deltagit på ett digitalt möte med utbildningsminister Anna Ekström (S), där de fick möjlighet att ställa frågor. Under sina första arbetsdagar deltog de även i en workshop kring kommunförbundets idé om en app som ska fungera som plattform för kommunens ungdomar och politiker, där både ungdomar och politiker kan ställa frågor.

I Vimmerby kommun finns redan möjligheten för unga att ställa frågor till beslutsfattare via sidan "Ung i Kommunen".