Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Ett konstruktivt samtal mitt i krisen

Med anledning av att Astrid Lindgrens värld stängt sin verksamhet bjuder Vimmerby kommun, Astrid Lindgrens värld och Turistföreningen i Vimmerby in lokala, regionala och nationella nyckelpersoner till ”Ett konstruktivt samtal mitt i krisen”. Samtalet äger rum i temaparken Astrid Lindgrens värld, torsdagen den 9 juli, med efterföljande presskonferens.

Coronapandemin har radikalt förändrat förutsättningarna för den svenska besöksnäringen. I Småland, Kalmar län och Vimmerby tändes dock ett litet hopp när regionens stora draglok Astrid Lindgrens Värld aviserade att de, efter anpassning utifrån rådande förhållande, avsåg öppna parken den 17 juni.

Optimismen spred sig men glädjen blev kort, efter bara en vecka stängde Astrid Lindgrens Värld sin verksamhet för säsongen, med oerhörda konsekvenser för en mängd små och medelstora företag i hela södra Sverige. En redan tidigare ansträngd situation blev med ens akut.

Med anledning av detta bjuder Vimmerby kommun, Astrid Lindgrens värld och Turistföreningen i Vimmerby in lokala, regionala och nationella nyckelpersoner till ”Ett konstruktivt samtal mitt i krisen”. Samtalet äger rum i temaparken Astrid Lindgrens värld, torsdagen den 9 juli, med efterföljande presskonferens.

Syftet är att belysa hur viktig besöksnäringen är för landsbygdens attraktion och för utveckling utanför storstadsregionerna, hur pandemin drabbat företag som står på tröskeln inför sommarsäsongen, som ska ge intäkter för ett helt år.

Vi kommer under samtalet diskutera nuläget och framtiden, söka lösningar på kort- och lång sikt, men också gjuta mod i de drabbade företagen och visa att det finns en insikt och förståelse – inte minst från regeringens sida. Att vi tillsammans kraftsamlar för att lindra konsekvenserna av pandemin.

Datum: Torsdag 9 juli
Plats: Astrid Lindgrens Värld

Tid: 11.00 - 11.45 Samtal med och mellan nyckelpersoner
11.45 - 12.15 Presskonferens
12.15 - 13.15 Lunch och fortsatta samtal


Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande, Vimmerby kommun
Jocke Johansson, VD, Astrid Lindgrens Värld
Kristina Alsér, ordförande, Turistföreningen i Vimmerby