Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Politisk borgfred i Vimmerby kommun med anledning av covid-19

Med anledning av coronavirusets spridning har samtliga partier i kommunfullmäktige kommit överens om ett ändrat arbetssätt.

Överenskommelsen innebär att kommunfullmäktiges omröstningar endast kräver 29 ledamöter, istället för 49. Antal ledamöter kommer att fördelas enligt följande:

  • Centerpartiet 8
  • Socialdemokraterna 8
  • Moderaterna 4
  • Sverigedemokraterna 3
  • Kristdemokraterna 3
  • Vänsterpartiet 3

Inga övriga ordinarie ledamöter eller ersättare kommer att finnas på plats. Respektive parti i kommunfullmäktige avgör själv vilka av länsstyrelsen utsedda ledamöter och ersättare som ska tjänstgöra. Samtliga ledamöter uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Partierna själva ansvarar för att överenskommelsen efterlevs.

För att minska antalet mötesdeltagare vid nämndernas sammanträden är önskemålet att ersättare deltar om det inte är nödvändigt för att bibehålla majoritetsförhållandet.

Den politiska ledningen är också överens om att införa så kallad borgfred under tiden som rådande läge gäller. Det innebär att förslag där det råder stor politisk oenighet läggs åt sidan.

Överenskommelsen är ett handslag partierna emellan och gäller fram till den 30 juni med möjlighet till förändring. Om någon av gruppledarna önskar, kan överenskommelsen brytas i förtid.