Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Stöd till företag i Vimmerby kommun med anledning av covid-19

Med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 upplever många företag i Vimmerby kommun stora utmaningar. För att stödja företagen har kommunstyrelsen fattat beslut om ett antal insatser som direkt syftar till att underlätta hanteringen och minska de negativa effekterna till följd av pandemin.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll:

– Vi är medvetna om att många företag och många branscher är hårt drabbade. Vi inser att utmaningarna är stora och att insatserna kan uppfattas som små men det vi nu försöker göra är att underlätta på något sätt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att kommunen i mesta möjliga mån arbetar för att upprätthålla sina dagliga funktioner inom skola, vård och omsorg. Kanske är det där vår möjlighet att stödja invånare och företag är som allra störst.

Vimmerby kommuns insatser för att stödja det lokala näringslivet:

 • Vimmerby kommun erbjuder företagare anstånd med betalning av fakturor i upp till 3 månader. Ett telefonnummer kommer att publiceras på kommunens hemsida dit du kan vända dig vid behov av hjälp.

 • Vimmerby kommun kommer, där det är möjligt, att korta betaltiden till leverantörer från 30 till 15 dagar.

 • Uppdrag har lämnats till alla förvaltningen och kommunala bolag att öka beställarfunktionen.

 • Kommunen kommer att sponsra utveckling av en websida där lokala initiativ för alternativ till ordinarie handel kan presenteras, samt en kampanj för att stödja den lokala handeln.

 • Kommunen kommer att sponsra utveckling av en kommunikationsplattform för att underlätta samverkan mellan Vimmerbys företagare.

 • Vimmerby kommun ser över möjligheten att hyra in personal från företag med övertalighet om det behövs för att klara de kommunala verksamheterna.

 • Kommunstyrelsen ser över möjligheten att förlägga sammanträden till hotell- och konferensanläggningar i kommunen där det är lämpligt.

 • Miljö- och byggnadsnämnden genomför endast förbokade tillsyns- och kontrollbesök.

 • Vimmerby förbereder för att ingå i en regional insats för att kunna erbjuda företagslots.

 • Befintliga uteserveringar i Vimmerby behöver inget särskilt tillstånd för att öppna upp. Däremot kommer vi att värna de centrala parkeringarna och inte öppna sommartorget tidigt.

 • Hemsändarbidraget till matvaruhandeln i våra kringliggande tätorter utökas tillfälligt för att inkludera alla personer över 70 år.

 • Det är Vimmerby kommuns ambition att fortsatt erbjuda barnomsorg, även vid en eventuell skolstängning, när detta behövs pga av arbete.