Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Kost- och lokalvårdsenheten ser över rutiner vid skolmåltider

Kost- och lokalvårdsenheten i Vimmerby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser över sina rutiner vid måltidsservering inom skola och förskola.

Folkhälsomyndigheten ger råd till kommuner att se över rutiner vid skolmåltider. Kost- och lokalvårdsenheten följer myndigheternas rekommendationer men gör i dagsläget bedömningen att inga större förändringar krävs gällande lunchservering i kommunens matsalar.

Under veckan har mindre åtgärder gjorts och nya bedömningar sker löpande.

  • Serveringsbestick byts regelbundet under serveringstid
  • Mindre mängd mat kommer att finnas framme i matsalar,
    vilket kan innebär längre köbildning.
  • Vissa enheter kommer att använda portionsförpackning för t ex. smörgåsmargarin alternativt mindre skålar vid servering.
  • Information kommer att finnas gällande hantering av t ex. knäckebröd, mjölk etc.
  • Avtorkning utförs endast av personal.

Tillsammans tar vi ansvar för att påminna barn och elever om vad som gäller och vikten av att noga tvätta händerna med tvål och vatten innan servering.