Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Barn- och utbildningsförvaltningen stärker sin beredskap

Under förmiddagen antog barn- och utbildningsförvaltningen sin pandemiplanering, som bilaga till kommunens övergripande pandemiplan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under förmiddagen fastslagit den pandemiplanering som ligger till grund för eventuella förändringar inom den kommunala skol- och förskoleverksamheten. Planeringen syftar till att säkra verksamheten och tydliggöra eventuella åtgärder vid en förändrad lägesbild. Planeringen utgår från en risk- och konsekvensanalys samt tydliga prioriteringar utifrån rådande situation.

I nuläget håller samtliga förskolor och grundskolor öppet som vanligt.