Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Vimmerby kommun är väl förberedd

Vimmerby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är väl förberedd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Kommunen har gjort en samlad lägesbild och agerar därefter.

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. För Sveriges del innebär detta inte några förändringar i det arbete som pågår. De bedömningar av risk och de viktiga strategier och åtgärder som presenterats de senaste dagarna kvarstår.

Kommundirektör Carolina Leijonram:

- Vimmerby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är väl förberedd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Krisledningsgruppen är aktiverad och kommunstyrelsens arbetsutskott har full insyn i det arbete som sker. Kommunen har uppdaterat koncernens pandemiplan och kontinuitetsplanering avseende personal pågår. Vi samverkar även med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll:

- Vi i kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar sida vid sida med kommunledningen och har ständig dialog kring den hantering som pågår. Jag känner stort förtroende och hög tillit för de åtgärder som nu vidtas. Tillsammans kan vi minska effekten av smittspridning och vi arbetar gemensamt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.