Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: En enig revision står bakom revisionsrapporten

Revisorerna i Vimmerby kommun har gett KPMG i uppdrag att granska kommunstyrelsens ledning av sin verksamhet och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom kommunstyrelseförvaltningen under 2019.

Granskningen visar på allvarliga brister i den avgående kommunstyrelseordförandens handlande och ledarskap. Vidare framgår att kommunstyrelsen inte har säkerställt en god organisatorisk och social arbetsmiljö på kommunstyrelseförvaltningen och att styrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder i tid för att komma tillrätta med arbetsmiljöbristerna.

En enig revision står bakom revisionsrapporten och dess bedömningar.

Revisorerna lämnar inga uttalanden om granskningen utan hänvisar till det som framförs i revisionsrapporten.

För kommunens revisorer

Roland Ilemark
Ordförande kommunrevisionen i Vimmerby kommun