Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Medarbetarundersökning 2019

Under hösten 2019 genomfördes en omfattande medarbetarundersökning inom Vimmerby kommun. Undersökningen besvarades av 65 % av kommunens anställda och resultatet har nu sammanställts.

På uppdrag av Vimmerby kommun genomförde analysföretaget Zondera AB under hösten 2019 en omfattande medarbetarundersökning. Undersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen. Den senaste jämförbara undersökningen gjordes 2017.

- Våra medarbetare är kommunens viktigaste resurs och vi är stolta över att de vill arbeta hos oss. Då är det också viktigt att vi har en god arbetsmiljö där alla känner delaktighet, trivs och mår bra. Det område som främst sticker ut i den här enkäten är den psykosociala arbetsmiljön. Här måste vi arbeta med fördjupad dialog på arbetsplatsen om hur vi förhåller oss till varandra. Vi måste även fortsätta utveckla ledarskapet då vi vet att det är en viktig faktor för medarbetarnas välmående, säger HR-chef Marie Halldén.

Kommundirektör Carolina Leijonram:

- Vi i ledningen ser med glädje att våra medarbetare känner sig stolta över sitt arbete och att de upplever ett högre mått av delaktighet än tidigare. Det känns som en viktig grundförutsättning för att vi ska lyckas med våra uppdrag framåt. Samtidigt kan jag ödmjukt konstatera att vi ser flera områden där vi måste bli bättre.

Trots förbättringar i jämförelse med tidigare undersökning finns som sagt flera utvecklingsområden. Bland annat anser 57 procent att de saknar tillräckliga resurser för att kunna utföra ett bra arbete och endast 30 procent upplever att det finns tid för återhämtning efter tider av stress i jobbet.

HR-chef Marie Halldén igen:

- Vi måste bli bättre på att värna den personal vi har. Ska vi dessutom lyckas med kommande rekryteringar måste fokus ligga på att redan befintlig personal mår bra. De är våra främsta ambassadörer!

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll:

- Det finns helt klart saker att arbeta med och förbättra. Samtidigt kan vi konstatera att de allra flesta variabler ligger på samma nivå som tidigare och i vissa fall bättre. Det kan vara värt att lyfta med tanke på den turbulens som präglat Vimmerby under hösten.

Det totala resultatet av medarbetarundersökningen finns att ta del av nedan.