Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ombyggnation av Stadshusets entré och reception samt etablering av Kontaktcenter

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut om etablering av ett samlat kontaktcenter i Stadshuset kommer nuvarande entré och reception att byggas om.

Kontaktcenter - Vy mot den nya entrén. Receptionen till vänster i bild

Vy mot den nya entrén. Receptionen till vänster i bild.

Kommunstyrelsen fattade 2017-12-05 beslut om etablering av ett samlat kontaktcenter i Stadshuset. Syftet är förbättrad service och tillgänglighet för kommunens alla invånare och besökare. Utveckling innebär att Stadshusets entré och reception behöver byggas om.

Kommunen vill vara transparent och ge inblick i kommande arbetsprocess samt verka för en ökad samsyn kring arbetets effekter både initialt och på längre sikt. Detta gäller effekter för såväl individer som för verksamheten i stort.

Så vad händer nu?

 • Stadshusets entré och reception byggs om med preliminär start i september 2019. Ombyggnationen innebär att Stadshuset får en entré istället för nuvarande tre.

 • Receptionen för Biblioteket samt Individ- och familjeomsorg blir en integrerad del av Kontaktcenter.

 • Skatteverkets servicekontor får nya lokaler i anslutning till nuvarande Individ- och familjeomsorg.

Frågor och svar

 • Vilka har arbetat med utformningen av Kontaktcenter?
  Koncernledningen har utsett en arbetsgrupp. I gruppen ingår:
  Malin Starenflykt, Projektledare för ombyggnationen Fastighetskontoret
  Erik Gärskog, Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB
  Anette Nilsson, Socialchef
  Thomas Svärd, Utvecklingschef
  Anna Erlandsson Karlsson, Administrativ chef Kommunstyrelseförvaltningen
  Petra Genfors, Enhetschef för Bibliotek och Kontaktcenter
  Håkan Westerback, Räddningstjänsten / säkerhetssamordnare
  Tony Söder, Ordförande Vision (representerar CESAM)

 • Hur kommer Kontaktcenter att se ut när ombyggnationen är klar?
  Ritning och bilder för Stadshusets nya entré och reception finns tillgänglig som bilaga till denna skrivelse.

 • Vad kostar det?
  Det finns budgeterat ca 1,9 milj kr för projektering, ombyggnation och inventarier. En del av ombyggnationen ligger även inom ramen för löpande underhåll.

 • När startar ombyggnationen?
  Preliminär start för ombyggnationen är i september 2019.

 • Hur kommer ombyggnationen att påverka mig som besöker Stadshuset?
  Entréplanet kommer att vara en byggarbetsplats men så långt det är möjligt kommer ändå nuvarande reception hållas öppen. Begränsningar i framkomlighet och störande ljud kan förekomma. Alla detaljer kring byggprocessen är ännu inte klara och mer information kommer att ges efter hand.