Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ansök om svensk flagga eller fana

Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.

Fanorna och flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Föreningar och organisationer

Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar och organisationer ansöka om att få en flagga eller en fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2019.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

Här hittar du ansökningsblanketten


Enskilda personer, föreningar och organisationer

Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga eller fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före den 1 mars 2019.

Ansökan skickas till:
Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsens Kalmar län
391 86 Kalmar

Här hittar du ansökningsblanketten

Behöver du hjälp med att rekvirera ansökningsblanketter är du välkommen att höra av dig till länsstyrelsen.

 

Fakta Svenska flaggans dag

10 april 1916 bildades ”Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag” med målsättning att samla Sveriges medborgare till en gemensam, fullkomligt opolitisk hyllning av fosterlandet med flaggan som symbol.

6 juni 1916 firades den första flaggfesten på Skansen.

1918 utdelades för första gången flaggor i samband med nationaldagsfirandet.

1936 inleddes samarbete med landshövdingarna och kommittéer som redan fanns eller nu bildades.

1 oktober 1968 överfördes verksamheten från bestyrelsen till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och Riksdagens talman som ordförande.

1982 fastställdes 6 juni, förutom ”Svenska Flaggans Dag”, också som officiell nationaldag och 1983 firades detta för första gången.

Sedan 2005 är 6 juni en officiell helgdag.

Kontaktuppgifterna:

Marita Sjögren
Sekreterare i Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län
E-post: marita.sjogren@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 38 645