Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande från styrelsen för Vimarhem AB

Då VD Jan Erixon på egen begäran valt att bli entledigad från sin tjänst har en enig styrelse i Vimarhem AB efter viss förhandling gått Jan Erixon till mötes.

Båda parter känner sig nu bekväma med att vi hittat lösningar inom det avgångsvederlag som omfattar detta avtal.

Jan Erixon lämnar sin tjänst 2019-01-31 och rekryteringsprocessen startar snarast för att hitta en ny VD.
Styrelsen känner stor tacksamhet mot Jan Erixon som under en mycket lång tjänstgöringstid varit VD för Vimarhem AB. Tjänstgöringen har över tiden präglats av stabilitet, ordning och reda.
Förändringen av ledarskapet inom Vimarhem AB ligger rätt i tiden och styrelsen ser fram mot en ledarskapsförnyelse i syfte att utveckla bolaget i en fortsatt positiv utveckling.

Vimarhem AB
Styrelsen

Vid ev. frågor

Styrelse Ordf. Michael Svensson
Styrelse vice Ordf. Håkan Nyström