Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande från nya politiska alliansen

Pressmeddelande från den nya politiska alliansen:

Vi har skapat en Vimmerbyallians

Ett Vimmerby som är tryggare och starkare och som vi bygger tillsammans med ansvar, mod och fantasi, det är den vision Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna enats kring.

Kommunens utveckling vill vi tre partier driva genom större delaktighet för alla kommuninvånare, föreningar och företag. Bred förankring och öppna diskussioner ska föregå beslut. Försiktighet med våra invånares pengar ska prägla vårt arbete. I alla sammanhang ska vi ställa frågan: hur gör detta beslut att kommunens invånare får det bättre?

Vi vill tillsammans arbeta fram en tydlig strategi för kommunens verksamheter och framtida investeringsbehov. Ekonomin är grunden och där krävs att vi politiker har en samlad bild för att nå bättre stabilitet där långsiktighet är ledordet. Medarbetarnas idéer och drivkraft ska tas tillvara.

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna vill i Vimmerby skapa Sveriges bästa landsbygdskommun. Det kommer att krävas mer än en mandatperiod och därför bygger vi vårt samarbete för att bestå över tid. Våra tre partier har en samsyn där valfrihet är grunden för människors utveckling. Allianssamarbete bygger på en gemensam syn på småföretagande och människors företagsamhet där kvalitet och resultat är viktigare för oss än driftformen.

Digitaliseringens möjligheter ska vi ta tillvara på bästa sätt. Den bästa investeringen vi kan göra för framtiden är en god skola och barnomsorg. Trygghet för alla och i alla livets skeden är en grundförutsättning.

Nu kavlar vi upp ärmarna och förverkligar våra visioner om framtidens Vimmerby. ​


Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Marie Nicholson (M)

Ola Gustafsson (KD)