Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunen fortsätter att hålla en hög nivå i Öppna Jämförelser Företagsklimat

Vimmerby kommun behåller sitt höga NKI (nöjd-kund-index) i SKR:s ranking Öppna Jämförelser Företagsklimat. Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får sitt högsta NKI hittills.

Företagen ger Vimmerby kommun bra betyg för sin service i samband med myndighetsutövning och ett högt NKI på 78. Det är över genomsnittet som ligger på 75.

I rankingen placerar sig kommunen på plats 57 av de 207 kommuner som deltar och har fått ett NKI. Det innebär att vi tappar några placeringar jämfört med förra året då vi hamnade på plats 54.

– Resultatet av Insiktsundersökningen är ett mycket viktigt underlag för oss. Vi följer resultaten fortlöpande och har inom kommunkoncernen upparbetade arbetsformer för att stödja arbetet till förbättrade resultat kring kundnöjdhet. Jag känner mig mycket glad över att vi totalt sett ligger kvar i nivå med tidigare goda betyg. Det här året gläds vi framför allt åt utvecklingen kring hur sökande av bygglov blivit allt mer nöjda, säger Carolina Leijonram, kommundirektör.

Fortsatt mycket högt NKI för området brandskydd

I Öppna Jämförelser Företagsklimat sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) företagens enkätsvar från servicemätningen Insikt. I Insikt får ett urval av alla som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö– och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd bedöma kommunens service.

Förra året fick Vimmerby kommun ett NKI på 92 för området brandskydd vilket gav oss en förstaplats i rankingen. I år får vi ett något lägre NKI på 89 och hamnar på plats 12. Det är fortfarande ett mycket högt betyg och över genomsnittet i undersökningen som ligger på 81.

För området markupplåtelse får kommunen ett lågt NKI på 60. Inom serveringstillstånd har det tyvärr kommit in för få svar för att vi ska få ett NKI-värde för respektive område.

Positiv utveckling för området bygglov

Även Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får bra betyg från företagen som ger förvaltningen ett högt NKI på 79.

- Vi förbättrar vårt NKI för femte året i rad och får vårt högsta NKI någonsin. Det är givetvis väldigt bra, men det viktigaste är att vi får ett kvitto från våra företag på att det arbete och de analyser vi gör för att förbättra oss är rätt, säger Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef.

Förvaltningen ansvarar för bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll. Områdena får höga eller mycket höga NKI-värden som dessutom är klart över genomsnittet i undersökningen för respektive område.

Inom bygglov ser vi en mycket positiv utveckling. Bygglov får ett högt NKI på 73 vilket är en förbättring jämfört med förra årets NKI på 62. Det ger oss en andraplats i rankingen för gemensamma förvaltningar och förbund.

- Vi har aldrig fått så högt NKI inom bygglov tidigare. Det är en fantastisk utveckling och så roligt att se att de insatser som gjorts inom bygglovssidan nu ger resultat. Vi har stärkt bemanningen och satsat mer på personliga möten, så att företagen får en bra start på sitt bygglovsärende, säger Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef.

NKI-värdena för livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn är något lägre än förra året men fortsätter att hålla en hög nivå. Miljö- och hälsoskyddstillsyn får ett högt NKI på 78. Det innebär en fjärdeplats i rankingen för gemensamma förvaltningar och förbund. Livsmedelskontroll får ett mycket högt NKI på 83 vilket ger oss en förstaplats för tredje året i rad i rankingen för gemensamma förvaltningar och förbund.

- Det är glädjande att vi håller en så hög och stabil nivå. Våra medarbetare gör ett jättebra arbete och det syns i resultaten, avslutar Elisabeth Karlsson, miljö– och byggnadschef.