Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Så kan du fågelsäkra för att undvika problem med häckande fåglar

Fåglar som häckar kan upplevas som besvärliga. Vill du undvika problem med häckande fåglar i vår är det redan nu dags att börja fågelsäkra. Här får du tips på vad du kan göra.

På våren är det vanligt att kommunen får in klagomål på fåglar som häckar. De kan till exempel föra oväsen, skräpa ned eller vara aggressiva. Om du vill undvika problem med fåglar som häckar är det dags att börja fågelsäkra.

– Det viktigaste arbetet gör du redan nu innan häckningsperioden börjar. När häckningsperioden börjar i april är det svårt att göra något åt eventuella problem. Måsar är till exempel fredade under häckningsperioden vilket betyder att du inte får röra vare sig bon eller ägg, säger Sven af Ekenstam, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fågelsäkra och göra något åt eventuella problem som uppstår. Kommunen kan ge tips på hur man kan fågelsäkra och här är några av dem:

  • Ta bort rester från gamla bon. Fåglar återvänder gärna till tidigare boplatser.
  • Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon. Kolla gärna varje vecka fram till att häckningsperioden börjar.
  • Se till att fåglarna inte kan bygga bon på taket eller i hängrännorna. Du kan till exempel blockera lämpliga sittplatser med nät, mjuka fågelpiggar och spänntrådar.
  • Ta bort pinnar och annat bomaterial så att fåglarna inte kan använda det till att bygga bon.
  • Mata inte fåglarna från balkongen eller i anslutning till fastigheten. Informera de som bor i fastigheten att de ska undvika matning.
  • Håll rent vid sopkärlen och se till att locken är stängda.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på taket.
  • Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan även ta bort befintliga bon.