Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Översiktsplan på samråd

Miljöbild Vimmerby

Idag skickades förslag på kommunens nya översiktsplan ut till allmänheten. Fram till den 19 februari pågår fasen som kallas samråd, då alla har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Idag skickades förslag på kommunens nya översiktsplan ut till allmänheten. Fram
till den 19 februari pågår fasen som kallas samråd, då alla har möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget.

– Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument när det kommer till
att planera för framtiden i Vimmerby och möta de utmaningar vi står inför, säger
Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande. Jag är mycket glad för det engagemang som våra invånare har visat i den tidiga dialogprocessen, detta har gett oss väldigt många bra förslag som vi har grundat översiktsplanen på,

Översiktsplanen innehåller viktiga ställningstaganden för hur kommunens mark och
vatten bör användas, utvecklas och bevaras och ger vägledning i kommande
planering i kommunen.

– Att ta fram en ny översiktsplan är ett omfattande arbete och något som engagerar
hela kommunorganisationen. Nu har vi kommit så långt att vi har ett första förslag att visa upp och det ska bli väldigt spännande att höra hur medborgare, föreningsliv och våra företagare tar emot det, säger Andreas Horste, samhällsbyggnadschef.

Vill du lämna synpunkter eller ställa frågor?
Mellan 6 december 2022 och 19 februari 2023 kan alla som vill lämna synpunkter
på förslag till ny översiktsplan. Genom att skriva ner sina synpunkter på
översiktsplanen och skicka in via e-post eller vanlig post till kommunen kan man
vara med och påverka framtiden för alla som lever eller verkar i Vimmerby
kommun.

Under perioden kommer tjänstepersoner och politiker att finnas tillgängliga för att
svara på frågor och berätta mer om översiktsplanen. Vecka 50–51 kan allmänhet
besöka öppet hus i Kontaktcenter i Stadshuset under speciella tider. Den 14
december och 25 januari på kvällstid kommer informationsmöten hållas i
Plenisalen, Stadshuset. Under Tomtenatta den 15 december finns vi tillgängliga på
Stora torget. Specifika tider finns på vimmerby.se/oversiktsplan2050

Vad händer sen?
Efter att samrådet avslutats kommer alla synpunkter att bemötas samt
översiktsplanens förslag bearbetas. Till hösten 2023 kan det nya förslaget skickas
ut till allmänheten en andra gång, denna fas kallas för granskning och då ombeds
allmänheten att återigen lämna synpunkter. Enligt tidsplanen kan en ny
översiktsplan beräknas vara klar för kommunfullmäktige att anta under våren 2024,
dvs då börjar den nya översiktsplanen att gälla.